ANSVARLIG PRODUKTION

Novefas produktion tager ansvar for både mennesker og miljø.

Det miljøvenlige hensyn afspejler sig i vores meget lave ressourceforbrug, samt vores udledningsfri og kort-distance levering. Vi håber på at kunne udbygge vores produktion i tilstrækkelig nok grad til at kunne muliggøre udtagelse af ineffektiv landbrugsjord til fordel for genskovning og biodiversitet, uden at gå på kompromis med fødevareforsyningen. 

Vores sociale hensyn udtrykker sig i vores samarbejder med uddannelses- og forskningsinstitutioner, samt vores involvering i de sociale indsatser for at beskæftige udsatte og højne den generelle sammenhæng og trivsel i lokalsamfundet. På den måde tager vi aktiv del i de sociale potentialer, der er i både iværksætteri og dyrkning af fødevarer. 

ANSVARLIG PRODUKTION

Novefas produktion tager ansvar for både mennesker og miljø.

Det miljøvenlige hensyn afspejler sig i vores meget lave ressourceforbrug, samt vores udledningsfri og kort-distance levering. Vi håber på at kunne udbygge vores produktion i tilstrækkelig nok grad til at kunne muliggøre udtagelse af ineffektiv landbrugsjord til fordel for genskovning og biodiversitet, uden at gå på kompromis med fødevareforsyningen. 

Vores sociale hensyn udtrykker sig i vores samarbejder med uddannelses- og forskningsinstitutioner, samt vores involvering i de sociale indsatser for at beskæftige udsatte og højne den generelle sammenhæng og trivsel i lokalsamfundet. På den måde tager vi aktiv del i de sociale potentialer, der er i både iværksætteri og dyrkning af fødevarer. 

VORES HYDROPONIK

Vores Vertikale Landbrug benytter automatiske, lukkede vandingssystemer uden jord. Det kaldes ‘hydroponik’ på fint sprog, og betyder samtidigt, at vi ikke bruger pesticider eller sprøjtegifte. 

De lukkede vandingssystemer recirkulerer vandet, således vi kan spare op mod 98% af forbruget, sammenlignet med traditionelt landbrug. Vandet går direkte til planten og skaber ingen nedsivning eller erosion af jorden. Dét er både effektivt og skånsomt for miljøet. 


Fordi de optimale forhold er konstante, fjerner vi det generelle behov for tilsætning af næringsstoffer til vores planter. Kun ved sjældne uregelmæssigheder i frøene, kan vi finde en nødvendighed i at bidrage til spiringen. Men fordi det cirkulære system udnytter supplementet så godt, er selv de meget sjældne tilsætninger kun i en minimal mængde. Sammenlagt resulterer det i et 99% mindre forbrug af næringsstoffer sammenlignet med traditionel produktion.
 


Pladsbesparelsen er den mest åbenlyse effekt af Vertikalt Landbrug. Især i Danmark er vi bevidste om, hvor meget plads landbruget kræver af vores natur. Med
udbyggelsen af mulighederne og kapaciteten for vores Vertikale Landbrug, håber vi at kunne bidrage til et større naturhensyn og en større naturgenopretning i fødevareproduktionen. Nogle af vores afgrøder kan effektivisere sit pladsbehov med over 25X, ved at blive dyrket i vores anlæg fremfor på en mark. 

“Normalt er min karse lige til at smide ud efter bare to dage. Jeres karse fungerer stadig i smag og friskhed efter en uge.”
Hos Isidor Henius, Aalborg 
VORES HYDROPONIK

Vores Vertikale Landbrug benytter automatiske, lukkede vandingssystemer uden jord. Det kaldes ‘hydroponik’ på fint sprog, og betyder samtidigt, at vi ikke bruger pesticider eller sprøjtegifte. 

De lukkede vandingssystemer recirkulerer vandet, således vi kan spare op mod 98% af forbruget, sammenlignet med traditionelt landbrug. Vandet går direkte til planten og skaber ingen nedsivning eller erosion af jorden. Dét er både effektivt og skånsomt for miljøet. 


Fordi de optimale forhold er konstante, fjerner vi det generelle behov for tilsætning af næringsstoffer til vores planter. Kun ved sjældne uregelmæssigheder i frøene, kan vi finde en nødvendighed i at bidrage til spiringen. Men fordi det cirkulære system udnytter supplementet så godt, er selv de meget sjældne tilsætninger kun i en minimal mængde. Sammenlagt resulterer det i et 99% mindre forbrug af næringsstoffer sammenlignet med traditionel produktion.
 


Pladsbesparelsen er den mest åbenlyse effekt af Vertikalt Landbrug. Især i Danmark er vi bevidste om, hvor meget plads landbruget kræver af vores natur. Med
udbyggelsen af mulighederne og kapaciteten for vores Vertikale Landbrug, håber vi at kunne bidrage til et større naturhensyn og en større naturgenopretning i fødevareproduktionen. Nogle af vores afgrøder kan effektivisere sit pladsbehov med over 25X, ved at blive dyrket i vores anlæg fremfor på en mark. 

“Normalt er min karse lige til at smide ud efter bare to dage. Jeres karse fungerer stadig i smag og friskhed efter en uge.”
Hos Isidor Henius, Aalborg 

VORES PRODUKTER

Novefas produktioner strækker sig omkring Aalborgs bygrænser. Ved at renovere og innovere i brugen af lokaler kan vi give gamle og ubrugte bygninger nyt liv. Vores mikrogrønt gror i et tidligere lagerlokale, og vores test og udviklingsforløb foregår i en tidligere kosmetiksalon og garage.  

Vi værner om vores by og lokalmiljø, og involverer os i sociale projekter, der kan beskæftige arbejdsmarkedets udsatte med et meningsfuldt og bæredygtigt job. Derfor vil vi ikke bare puste liv i gamle bygninger, men også styrke de sociale bånd under vores samfund. 

Dét, synes vi, er en ansvarlig produktion, der tager hensyn til vores allesammens ressourcer, helbred og sociale trivsel. 

SAMARBEJDE

Novefa er altid åbent for samarbejde, og har opbygget en stor erfaring i samarbejdet med uddannelses- og forskningsinstitutioner samt offentlige projekter. Hvis du/I er interesseret i et samarbejde med sociale, økonomiske eller miljømæssige gevinster, bør du/I kontakte os.  
KONTAKT OS