Hvad er vertical farming?

På denne side kan du læse om, hvad vertical farming er, hvordan det virker, og hvilke miljømæssige udfordringer vi løser med det.

Vertical farming er produktion af frugt og grønt, og i stedet for at gøre det på en mark, tager vi afgrøderne indenfor i et grohus. Der kan vi selv styre blandt andet temperatur og luftfugtighed, og det betyder, at vi ikke er afhængige af det danske vejr. Derfor kan vi dyrke sæsonbetonede varer uden for sæsonen. Det kan for eksempel være de søde danske jordbær. Vi vil også kunne gro eksotiske varer hele året rundt – for eksempel vanilje, som man ellers skal importere fra lande der ligger mere end 15.000 km væk.

Hvordan virker vertical farming?


I stedet for at udnytte kvadratmeterne, som man gør i traditionelt landbrug, udnytter vi kubikmeterne. Det betyder, at planterne gror opad i søjler, hvor planterne hænger ud af siden af. Det gør, at vi er mellem 6 og 25 gange så pladseffektive som traditionelt landbrug, alt efter hvilken plante vi gror.
I et vertikalt landbrug kommer der ikke nødvendigvis sollys ind, og det betyder, at vi belyser vores planter med LED-lys. Man har fundet ud af planter kun har brug for de røde og blå spektre af solens lys for at gro. Derfor arbejder vi i lilla lys, når vi høster vores frugter.
I et vertikalt landbrug vil man ikke dyrke planterne i jord. Istedet er rødderne blottede og hænger løst. Grunden til dette er, at planterødder har brug for ilt. Hvis man overvander sin plante, udsætter man den faktisk for druknedøden. Når rødderne ikke er begravet i jord, kan de optage væsentligt mere ilt, samtidig med man kan tilføje mere vand – de kan praktisk talt ikke drukne. Det at vi ikke bruger jord, og at vi kan belyse planterne i længere tid end solen, betyder at vi kan gro vores planter 40 – 150% hurtigere end traditionelt landbrug, alt efter hvilken plante vi gror.
Vi bruger en teknologi, som hedder Aeroponics. Det betyder, at vi bruger en fin tåge, som består af en blanding af vand og næringsstoffer til at vande planterne.

Hvilke miljømæssige fordele er der ved vertical farming?

I dag bruger traditionelt landbrug 70% af alt ferskvand konsumeret på jorden. Vi ser, at ferskvand i højere og højere grad bliver en knap ressource. FN peger på, at verdens vandforbrug er steget dobbelt så meget som verdens population over de sidste 100 år, og det vil kun eskalere i fremtiden. Med vores teknologi kan vi spare op til 98% vand. Nej, det er ikke en taste fejl – Vi kan spare 98% vand sammenlignet med traditionelt landbrug. Grunden til dette er, at når der bliver vandet på markerne, er det kun ganske lidt af vandet, der bliver optaget af planterne. Resten forsvinder ned i jorden og åløb eller fordamper. Det samme gør sig glædende for næringsstoffer og pesticider. At så meget af vandet går til spilde er blot spild af ressourcer, men det er ikke direkte skadeligt. Det er udledningen af næringsstoffer og pesticider derimod! I vores produktion vil alle de næringsstoffer og vand som ikke i første omgang bliver optaget af planten blive recirkuleret, og dermed lukker vi ikke noget ud i naturen. Pesticider? – Det bruger vi ikke noget af, da der ikke er skadedyr i vores produktion.
Tidligere blev det beskrevet, at vi er meget mere pladseffektive end traditionelt landbrug. Et af Danmarks helt klare klimamål er at være CO2 neutral i 2050. Det kan vi ikke opnå ved alene at udlede mindre CO2. Vi må også hive en større mængde CO2 ud af naturen end i dag. En af løsningerne er at plante mere skov, og det vil være muligt, hvis der kommer flere vertikale landbrug, som er bedre til at udnytte pladsen.
Her er blot beskrevet de mest relevante miljømæssige fordele. Skriv eller ring, hvis du vil vide mere

Et eksempel på et vertikalt landbrug installeret i en lufthavn

Sådan belyser man planterne

Løsthængende rødder

Hele systemet recirkulerer hele tiden